Gà giống bình định

BẢNG GIÁ

 

 

THÔNG TIN THANH TOÁN

Ngân Hàng Vietcombank – Chi nhánh Phú Tài ( Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam)

Số Tài Khoản: 0431 000 215 815