Gà giống bình định

LIÊN HỆ

contactus_banner

Địa chỉ
CÔNG TY TNHH PHƯỚC ĐA
Tư cung, Phước Thắng, Tuy Phước, Bình Định
Phone:
02563831488 - 02563832123
Fax:
02563.831488
Email
gagiongvinhda@gmail.com